Фитогел за крака / Foot Phytogel

Фитогел за крака – любим продукт, който ще купувам отново и отново. Приятно охлажда краката.

Foot Phytogel – a favourite product of tianDe that I will keep buying. It gives a pleasant cool feeling to the legs.